PROSJEKTER

VESTFJORD PANORAMA


Vi har hatt grunnarbeidet ved over 30 av hyttetomtene på hyttefeltene og hatt mye arbeid med infrastruktur og veg-vedlikehold på hyttefeltene.

REMA 1000 LØDINGEN


Vi utførte grunnarbeid, uteområde, omlegging strøm, tele, overvann, vann og avløp.

NY RÅVANNSLEDNING LØDINGEN KOMMUNE


Legging av ny råvannsledning til Lødingen vannverk.

OVERVANNSKULVERT


Legging av ny overvannskulvert (2x1000mm betongrør) i forbindelse med nybygg.

NYE SJØKABLER OVER TJELDSUNDET


Rivningsarbeid, kabelgrøfter i sjø og fjell, landfester og høyspent mastefundamenter.

LØDINGEN STADION


Bygging av kunstgressbane, med arbeid som graving av dreneringsgrøfter, oppfylling og avretting.

LØDINGEN BARNEHAGE


Vi utførte grunnarbeid, infrastruktur og uteområde. Ble også laget to parkerings-plasser og adkomstveg til både barnehagen og det nye sykehjemmet.

NY FLØY VED LØDINGEN SYKEHJEM


Sykehjem og omsorgsboliger

Her sto vi for alt av grunnarbeid og infrastruktur.